ข่าวการศึกษา

 

ภาพรวมของชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของชั้นเรียนนี้คืออะไร เขียนคำอธิบายหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลลัพธ์ที่ควรได้รับหลังจบภาคการศึกษานี้ คุณอาจเพิ่มรูปภาพของนักเรียนในปีก่อนๆ ห้องเรียนของคุณ หรือโครงงานของชั้นเรียนได้ที่ด้านล่าง

 

 

คำบรรยายภาพของชั้นเรียน

 

 

เกี่ยวกับฉัน

บอกเล่าให้นักเรียนรู้จักตัวคุณ เหตุผลที่คุณตัดสินใจเป็นครู สิ่งที่คุณตื่นเต้นและคาดหวังในภาคการศึกษาที่จะมาถึง

  

  

แหล่งข้อมูล

ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองแก้ไขปัญหาหรือหาข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการระบุแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย

เว็บไซต์สำหรับนักเรียน

เว็บไซต์สำหรับผู้ปกครอง

แบบฟอร์มของโรงเรียน